top of page
Sofia-Art-Projects-©RosinaPencheva-91-0660.jpg

Ларгото

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ обединява пространства с различно предназначение, разделени в две зони. Зона “Ларго”, която е разположена под площад „Независимост“, интегрира експонираните археологически структури в място за културни събития. Тук могат да бъдат видяни останките от една от двете главни улици на антична Сердика decumanus maximus, която свързва източната и западната порта на града. Южно от нея е разположена голяма жилищна сграда, заемаща цяла инсула (античен квартал). В нея са разположени малки търговски помещения, откъдето преминаващите жители и пътешественици са си закупували храна и други стоки. В близост до жилищната сграда е аранжиран лапидариум. В него са експонирани паметници от фонда на НАИМ-БАН, част от които са открити в района на площад „Независимост“ и околностите му. Зона “Ларго” разполага с 3 зали с различно предназначение - зала за провеждане на конференции, публични лекции и дискусии; изложбена зала, в която е обособена информационна точка със свободен достъп и зала за временни изложби и проекти. В подкуполното пространство на АККК „Сердика“ се провеждат разнообразни културни и социални събития: изложби, класически и модерни концерти, снимки на филмови продукции, спектакли и други. Сред по-важните мероприятия, състояли се тук, са Европейска нощ на учените, ежегодният европейски музикален фестивал Cantus Firmus, както и откриването на международния Webit.Festival 2019. Зона “Ларго” е със свободен достъп всеки ден от 7:00 до 22:00 ч.

Втората част на комплекса обхваща експонираните археологически останки под бул. "Княгиня Мария Луиза". Проучванията са осъществени между 2010 г. и 2012 г. във връзка с реконструкцията на централната градска част на София и изграждането на втората линия на метрото. Комплексът представя няколко инсули по протежение на главните улици на римския град, в които са разположени жилищата на част от градския елит. На площ от 6000 кв. м са експонирани части от шест улици, две раннохристиянски базилики, терми и пет сгради с жилищни и производствено-търговски функции. Повечето постройки имат значителни размери, снабдени са със собствена отоплителна система и баня и се отличават с богата вътрешна декорация, илюстрираща възможностите на градския елит на Сердика в периода на нейния разцвет (IV−VI век). Своеобразен акцент в комплекса е мозайката Felix, съхранена изцяло в една от сградите. От огромно значение за историята на града са останките на един от най-ранните християнски храмове  в региона − епископската базилика на Протоген, в която вероятно се е провел Сердикийският събор от 343 г., както и резиденцията на архиепископ Леонтий от края на VI век. На различни места в комплекса са експонирани части от по-ранни сгради от II−III век, представителни находки, открити при археологическото проучване, както и интересни детайли от всекидневния живот в Сердика.

Източник: Регионален исторически музей - София

bottom of page