about

Анета Мона Киша и Луция Ткачова работят в сътрудничество от 2000 г. В основата на тяхното сътрудничество е стремежът им да намерят средство за съгласуване на политическото с естетическата валидност на изкуството. Последните им изложби включват havoC, anaeMia, A tacticaL knoT, us, Езерото Кунстраум, Клагенфурт 2021 (самостоятелна изложба); Floating Utopias, Lunds konsthall, Lund, 2020; Gegenwarten Presences, Кемниц, 2020, Relational Economies: Labor over Capital, The 8th Floor, Ню Йорк, 2019, The Influencing Machine, Nicodim gallery, Будапеща, 2018 (самостоятелна изложба); Multilogues on the Now: On Health, Work and Emotions, Дисплей, Прага, (2018); a no, A voLcanic attaCk, a hiT, a Muse, Museumcultuur Strombeek/Gent, 2018 (самостоятелна); How Long Is Now?, KINDL, Берлин, 2016; ah, souL in A coMa, aCt naive, atTack, GAK, Бремен, 2015 (самостоятелна). 

Те живеят и работят в Прага и Вихне. www.chitka.info

©2021 Sofia Art Projects