top of page
198742166_4034540183299207_5107594967364518298_n.jpg

Полин Бодри & Ренате Лоренц

Тихо, 2016

видео инсталация, 7 мин.

Изпълнител: Аереа Негро

 

Тихо започва с интерпретацията на творбата 4‘33‘‘ на Джон Кейдж от 1952 г.. Тя може да бъде изпълнена на всеки инструмент, къй като указанията на композитора са музикантите да не свирят по време на трите й части - 30‘‘, 2‘23‘‘ и 1‘40‘‘. 

Музикантката Аереа Негро изпълнява произведението на въртяща се сцена на Ораниенплац, площад в Берлин, където между 2012 г. и 2014 г. е разположен протестен бежански лагер. Във втората част на видеото Аереа изпълнява песен, написана специално за инсталацията.

Мълчанието може да бъде интерпретирано като форма на насилие, принудително мълчание, отнемане на правото ти на глас; но то може да бъде и перформативен акт на протест, както показват множество движения за гражданско неподчинение по света. Тихо поставя въпроса за преплитането на тези две форми на мълчание. То поставя акцента върху изпълнението на безмълвен акт, който може да бъде израз на воля, сила и дори удоволствие, без да прикрива следите на насилието и уязвимостта. Видеото разглежда тишината и звука, мълчанието и говора не като взаимно изключващи се противоположности, а като форма на диалог.

210531_SAP_Artists_5.jpg

Полин Бодри и Ренате Лоренц работят заедно в Берлин от 2007 г. Те правят инсталации, които хореографират напрежението между видимостта и непрозрачността. Филмите им улавят изпълнения пред камерата, като често започват с песен, картина, филм или партитура от близкото минало. Те нарушават нормативните исторически разкази и конвенции на зрителския поглед, тъй като фигури и действия във времето се инсценират, наслояват и преосмислят. Техни изпълнители са хореографи, художници и музиканти, с които водят дългосрочен разговор за условията на изпълнение, насилствената история на видимостта, патологизирането на телата, но също и за приятелството, блясъка и съпротивата. www.boudry-lorenz.de

bottom of page