Полин Бодри и Ренате Лоренц работят заедно в Берлин от 2007 г. Те правят инсталации, които хореографират напрежението между видимостта и непрозрачността. Филмите им улавят изпълнения пред камерата, като често започват с песен, картина, филм или партитура от близкото минало. Те нарушават нормативните исторически разкази и конвенции на зрителския зрител, тъй като фигури и действия във времето се инсценират, наслояват и преосмислят. Техни изпълнители са хореографи, художници и музиканти, с които водят дългосрочен разговор за условията на изпълнение, насилствената история на видимостта, патологизирането на телата, но също и за приятелството, блясъка и съпротивата. www.boudry-lorenz.de

©2021 Sofia Art Projects